• Azerbaijan
  • English
  • Russian

Texniki şərt üçün müraciət

ELEKTRON XİDMƏTLƏR - Texniki Şərt üçün müraciət formaları

• Tələb olunan Sənədlər

1. Şəxsiyyət Vəsiqəsi
2. Mülkiyyəti təsdiq edən sənəd

 
 
 

• Tələb olunan Sənədlər

1. Şəxsiyyət Vəsiqəsi
2. Mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd
3. Tələb olunan elektrik yükünün hesabatı
4. VÖEN