Məişət abonentlərinin enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması

Məişət abonentlərinin, mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi (gücü) alması (0,4 kV-luq şəbəkədən) üçün texniki şərtlərin, layihə sənədlərinin hazırlanması və verilməsi, habelə enerji təchizatı şəbəkələrinə qoşulma qaydası
Davamı...

Tələb olunan gücü 150 kVt-a qədər sahibkarlıq obyektlərinin mövcud 0,4 kV-luq elektrik şəbəkəsinə qoşulması

Sahibkarların tələb olunan gücü 150 kVT-a qədər (150 kVt da daxil olmaqla mövcud 0,4 kV-luq şəbəkədən) olan mövcud və inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi (gücü) alması üçün texniki şərtlərin, layihə sənədlərinin hazırlanması və verilməsi, habelə enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması
Davamı...

Tələb olunan gücü 150 kVt və ondan yuxarı sahibkarlıq obyektlərinin orta və yüksək gərginlikli elektrik şəbəkəsinə qoşulması

Sahibkarların tələb olunan gücü 150 kVT-a qədər (orta və yüksək gərginlikli şəbəkədən) və 150 kV-dan yuxarı olan mövcud və inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi (gücü) alması üçün texniki şərtlərin, layihı sənədlərinin hazırlanması və verillməsi, habelə enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması
Davamı...