9 MAY - FAŞİZM ÜZƏRİNDƏ QƏLƏBƏNİN 75-ci İLDÖNÜMÜ

09.05.2020 / 213 baxış 9 MAY - FAŞİZM ÜZƏRİNDƏ QƏLƏBƏNİN 75-ci İLDÖNÜMÜ