Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət)   

                                                                                                                                                                                     Şurasının 2021-ci il 16 oktyabr          

                                                                                                                                                tarixli 14 nömrəli qərarı ilə             

                                                                                                                                                    təsdiq edilmişdir                    Elektrik enerjisinin ölkədaxili tarifləri


 

Xidmətlərin adı

Tariflər

(ƏDV ilə, qəpik/kVts)

ı

ıı

ııı

1.

İstehsalçıdan satınalma

 

1.1.

Özəl kiçik su elektrik stansiyaları üzrə

5,0

1.2.

Külək elektrik stansiyaları üzrə

5,5

1.3.

Digər bərpa olunan mənbələr üzrə

5,7

1.4.

Alternativ mənbələr üzrə

6,6

2.

Topdansatış (bu Qərarın 8-ci bəndində göstərilən istehlakçılar istisna olmaqla)

6,6

2.1.

Enerji təchizatı birbaşa 35 və 110 kV-luq xətlərlə həyata keçirilən, gün ərzində yük tələbatı stabil olan, istehsal məqsədləri üçün orta aylıq enerji istehlakı 5 milyon kVts-dan az olmayan alüminium sənayesi 

 

2.1.1.

Gündüz vaxtı (saat 08.00-dan 22.00-a qədər)

6,4

2.1.2.

Gecə vaxtı (saat 22.00-dan 08.00-a qədər)

3,1

3.

Tranzit ötürülmə

0,2

4.

Pərakəndə satış

 

4.1.

Əhali

 

4.1.1.

aylıq istehlak həcminin 200 kVts-a qədər (200 kVts daxil) olan hissəsi üçün

8,0

4.1.2.

aylıq istehlak həcminin 200 kVts-dan 300 kVts-a qədər (300 kVts daxil) olan hissəsi üçün

9,0

4.1.3.

aylıq istehlak həcminin 300 kVts-dan çox olan hissəsi üçün

13,0

4.2.

Qeyri-əhali (bu Qərarın 8-ci bəndində göstərilən istehlakçılar istisna olmaqla)

 

4.2.1.

Ticarət və xidmət

11,0

4.2.2.

Digərləri

10,0


Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının müvafiq Qərarlarının siyahısı:


1. https://e-qanun.az/framework/47967  - 2016-cı il 14 iyul 11 nömrəli Qərar

2. https://e-qanun.az/framework/47971  - 2016-cı il  22 dekabr 20 nömrəli Qərar

3. https://e-qanun.az/framework/47968  - 2016-cı il 28 noyabr 17 nömrəli Qərar

4. https://e-qanun.az/framework/47974  - 2021-ci il 30 iyun 9 nömrəli Qərar

5. https://e-qanun.az/framework/48467  - 2021-cı il 16 oktyabr 14 nömrəli Qərar

6. https://e-qanun.az/framework/50045  - 2022-ci il 26 iyul 7 nömrəli Qərar