AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

NAZİRLƏR KABİNETİ

QƏRAR

№ 195

Bakı şəhəri, 13 may 2016-cı il

"Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin adının dəyişdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 15 yanvar tarixli 1702 nömrəli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə

 

"Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin adının dəyişdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 15 yanvar tarixli 1702 nömrəli Sərəncamının 2.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1992-ci il 9 sentyabr tarixli 496 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası statistik vahidlərin Dövlət Registri haqqında Əsasnamə"nin 9-cu hissəsindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1995-ci il 12 iyun tarixli 138 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Nəzarət-kassa aparatları üzrə sahələrarası ekspert komissiyasının tərkibi"nin dördüncü abzasında "İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin iqtisadi siyasət, təhlil və proqnozlaşdırma şöbəsi müdirinin müavini" sözləri "İqtisadiyyat Nazirliyinin iqtisadi və sosial sahələrin inkişafı şöbəsi müdirinin müavini" sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 15 aprel tarixli 77 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998, № 4, maddə 285; 2002, № 8, maddə 545, № 10, maddə 649; 2009, № 4, maddə 282; 2014, № 2, maddə 201) ilə təsdiq edilmiş "Dövlət büdcəsinin "iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclər" maddəsində nəzərdə tutulan vəsaitdən istifadə olunması haqqında Əsasnamə"nin 3.1-ci, 4.3-cü və 4.8-ci (hər iki halda) bəndlərindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 29 may tarixli 120 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998, № 5, maddə 361; 2001, № 7, maddə 512; 2004, № 4, maddə 287; 2006, № 5, maddə 472; 2009, № 10, maddə 852; 2014, № 6, maddə 736, № 7, maddə 922, № 12, maddə 1676; 2015, № 7, maddə 894) ilə təsdiq edilmiş "Antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması haqqında işlərə baxılması Qaydaları"nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

  4.1. preambulanın ikinci cümləsindən (birinci və ikinci hallarda) "və Sənaye" sözləri çıxarılsın;

4.2. Qaydaların 1, 4-12 nömrəli əlavələrindən (bütün hallarda) "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

5. "Nəqliyyat vasitələrinə təminatlı texniki xidmət göstərilməsi haqqında nümunəvi Əsasnamənin, Nəqliyyat vasitələrinə təminatlı texniki xidmət göstərən texniki-təmir sahələri haqqında nümunəvi Əsasnamənin və Nəqliyyat vasitələrinə təminatlı texniki xidmət göstərən texniki-təmir stansiyaları haqqında nümunəvi Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 15 oktyabr tarixli 163 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 10, maddə 597; 2001, № 1, maddə 74; 2006, № 7, maddə 653; 2008, № 6, maddə 597; 2014, № 2, maddə 201; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 26 fevral tarixli 98 nömrəli qərarı) 4-cü hissəsindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 11 aprel tarixli 65 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 4, II kitab, maddə 311; 2002, № 7, maddə 452; 2014, № 2, maddə 201) ilə təsdiq edilmiş "Kənd təsərrüfatında özəl təsərrüfatların formalaşmasına yardım üzrə Dövlət Komissiyası haqqında Əsasnamə"nin 2.1-ci bəndinin on ikinci abzasından "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

7. "Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinin fəaliyyətinin təşkili və "Malın mənşəyi haqqında sertifikat" formasının təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 5 dekabr tarixli 211 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 12, maddə 862; 2003, № 8, maddə 456; 2008, № 4, maddə 320; 2009, № 10, maddə 852; 2012, № 7, maddə 778; 2014, № 6, maddə 736) adından, 3-cü (ikinci halda), 4-cü və 6-cı (hər iki halda) hissələrindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

8. "Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi və bəzi qərarlarına dəyişikliklər və əlavə edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 25 oktyabr tarixli 169 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 10, maddə 664; 2003, №5, maddə 242; 2006, № 1, maddə 59; 2008, № 2, maddə 105; 2014, № 6, maddə 736) IV hissəsindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

9. "Bakıelektrikşəbəkə" və "Sumqayıtelektrikşəbəkə" səhmdar cəmiyyətlərinin idarəetməyə verilməsi ilə bağlı "Azərenerji" səhmdar cəmiyyətinin dövlət büdcəsinə və digər subyektlərə yaranan borcları üzrə hesablaşma Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 10 dekabr tarixli 194 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 12, maddə 804; 2002, № 10, maddə 641, № 12, maddə 749; 2003, № 7, maddə 391; 2006, № 1, maddə 59, № 4, maddə 373; 2009, № 10, maddələr 846, 853, № 12, maddə 1065; 2014, № 2, maddə 201) 2.2-ci və 2.3-cü bəndlərindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

10. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 25 dekabr tarixli 201 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 12, maddə 811; 2006, № 5, maddə 472; 2009, № 10, maddə 852; 2014, № 2, maddə 201, № 6, maddə 736) ilə təsdiq edilmiş "Təbii inhisar subyektləri tərəfindən dövlət nəzarətində olan hərəkətlərlə bağlı razılıq almaq üçün müraciətə baxılma və bununla əlaqədar müvafiq sənəd və məlumatın təqdim olunması Qaydası"nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

10.1. II, III, IV hissələrdən, 1.2-ci (hər üç halda), 2.1-ci, 3.1-ci və 4.1-ci bəndlərdən, 3.1.1-ci yarımbənddən "və Sənaye" sözləri, 4.1-ci və 4.4-cü bəndlərdən isə "və sənaye" sözləri çıxarılsın;

10.2. həmin Qaydaya 1 nömrəli əlavədən (hər üç halda) "və Sənaye" sözləri çıxarılsın;

10.3. həmin Qaydaya 2 nömrəli əlavədən (hər üç halda) "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

11. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 17 iyun tarixli 97 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 6, maddə 381; 2004, №10, maddə 876; 2005, № 6, maddə 558; 2006, № 3, maddə 305; 2008, № 6, maddə 584; 2014, № 2, maddə 201) ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında sudan pullu istifadə qaydaları haqqında Əsasnamə"nin 2.4-cü və 2.6-cı bəndlərindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

12. "Bəzi inzibati binaların səmərəli istifadəsini təmin etmək haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 16 avqust tarixli 135 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 8, maddə 546; 2014, № 2, maddə 201) 1-ci hissəsindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

13. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 22 noyabr tarixli 185 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 11, maddə 687; 2005, № 6, maddə 558; 2006, № 4, maddə 370; 2009, № 1, maddə 32; 2012, № 1, maddə 31; 2014, № 2, maddə 201) ilə təsdiq edilmiş "Tütünün və tütün məmulatının keyfiyyətinə və dövriyyəsinə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları"nın I hissəsinin 2-ci bəndindən və II hissəsinin 2-ci bəndindən (hər iki halda) "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

14. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 26 noyabr tarixli 187 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 11, maddə 689; 2006, № 5, maddə 463; 2014, № 2, maddə 201) ilə təsdiq edilmiş "Gənclərin dövlət mülkiyyətində olan bədən tərbiyəsi və idman obyektlərindən istifadə Qaydaları"nın III hissəsinin üçüncü abzasının birinci cümləsindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

15. "Ölkədə sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı digər mənbələrdə nəzərdə tutulan vəsaitlərin Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunda cəmləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 28 noyabr tarixli 189 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 11, maddə 691; 2013, № 8, maddə 1039; 2014, № 2, maddə 201, № 6, maddə 735) 1-ci hissəsindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

16. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 13 dekabr tarixli 196 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 12, maddə 748; 2008, № 8, maddə 779; 2011, № 6, maddə 570; 2014, № 2, maddə 201; 2015, № 2, maddə 229) ilə təsdiq edilmiş "Nəzarət kitabçası" haqqında Əsasnamə"nin 1.3-cü bəndindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

17. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 15 fevral tarixli 26 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 2, maddə 141; 2005, № 6, maddə 558; 2006, № 4, maddə 370, № 7, maddə 647; 2014, № 1, maddə 69, № 2, maddə 201; 2015, № 11, maddə 1418) ilə təsdiq edilmiş "Ətraf mühitə dair alınması məhdudlaşdırılan informasiya üzrə müraciət və ya sorğunun göndərildiyi dövlət hakimiyyəti orqanlarının Təsnifatı"nın 2-ci hissəsinin dördüncü abzasından "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

18. "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 8 iyul tarixli 106 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bələdiyyə mülkiyyətinə verilən dövlət əmlakının Siyahısına dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 13 may tarixli 62 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 5, maddə 248; 2014, № 2, maddə 201) 3-cü hissəsindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

19. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 14 may tarixli 67 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 5, maddə 252; 2005, № 11, maddə 1076; 2008, № 5, maddə 432; 2009, № 10, maddə 846; 2012, № 6, maddə 623; 2014, № 6, maddə 736) ilə təsdiq edilmiş "Büdcədən maliyyələşən təlim-tərbiyə və təhsil müəssisələrinin yaradılması, genişləndirilməsi, yenidən təşkili və ləğv edilməsi Qaydaları"nın 2-ci hissəsinin altıncı abzasından, 5-ci hissəsinin ikinci abzasından, 4-cü və 7-ci hissələrindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

20. "Elektrik enerjisindən istifadəyə görə bir sıra birinci dərəcəli istehlakçıların, məskunlaşmamış qaçqın və məcburi köçkünlərin istehlak etdikləri elektrik enerjisi dəyərinin ödənilməsinin tənzimlənməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 10 iyun tarixli 80 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 6, maddə 348; 2006, № 1, maddə 59, № 7, maddə 647; 2009, № 10, maddə 846; 2014, № 1, maddə 69, № 2, maddə 201) 5-ci hissəsinin ikinci abzasından "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

21. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 22 sentyabr tarixli 120 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 9, maddə 528; 2006, № 7, maddə 647; 2014, № 1, maddə 69, № 6, maddə 736) ilə təsdiq edilmiş "Ekoloji təhsil və maarifləndirmə üzrə Sahələrarası Komissiyanın Tərkibi"nin "Komissiyanın üzvləri" bölməsində "Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin iqtisadi siyasət, təhlil və proqnozlaşdırma şöbəsi müdirinin müavini" sözləri "Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin iqtisadi və sosial sahələrin inkişafı şöbəsinin müdiri" sözləri ilə əvəz edilsin.

22. "Azərbaycan Respublikasında tədiyə balansı hesabatının və proqnozlarının tərtib edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 18 dekabr tarixli 160 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 12, maddə 748; 2014, № 2, maddə 201) 1-ci, 2-ci və 4-cü hissələrindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

23. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 16 fevral tarixli 12 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 2, maddə 118; 2006, № 1, maddə 59; 2009, № 10, maddə 846; 2014, № 2, maddə 201) ilə təsdiq edilmiş "Arxiv xidməti təşkilatlarının maddi-texniki təchizatının təkmilləşdirilməsi, arxiv xidmətinin lazımi binalarla təmin olunması, mövcud arxiv binalarında təmir və bərpa işlərinin aparılması, arxiv işçilərinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə Proqram"ın 3-cü hissəsinin 7-9-cu, 15-ci və 16-cı bəndlərindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

24. "İonlaşdırıcı şüa mənbələrindən istifadə ilə əlaqədar elmi tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinə xüsusi icazə verilməsi Qaydaları"nın, "İonlaşdırıcı şüa mənbələri hesab edilən qurğuların, radioaktiv maddələrin saxlanma məntəqələrinin, radioaktiv tullantılar anbarlarının layihələşdirilməsi, hazırlanması, yerləşdirilməsi, inşası, istismarı və istismardan çıxarılmasına xüsusi icazə verilməsi Qaydaları"nın, "İonlaşdırıcı şüa mənbələri hesab edilən qurğular, radioaktiv maddələrin saxlanma məntəqələri və radioaktiv tullantılar anbarları üçün texnoloji avadanlığın, radiasiya təhlükəsizliyi vasitələrinin layihələşdirilməsi və hazırlanmasına xüsusi icazə verilməsi Qaydaları"nın və "Radioaktiv maddələrin hasilatı, istehsalı, emalı, nəqli və həmin maddələrdən istifadə ilə əlaqədar işlərə xüsusi icazə verilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 12 aprel tarixli 42 nömrəli qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 4, maddə 291; 2006, № 9, maddə 822; 2007, № 3, maddə 302; 2010, №1, maddə 64; 2014, № 2, maddə 201) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

24.1. həmin qərarla təsdiq edilmiş "İonlaşdırıcı şüa mənbələrindən istifadə ilə əlaqədar elmi tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinə xüsusi icazə verilməsi Qaydaları"nın 5.7-ci bəndindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın;

24.2. həmin qərarla təsdiq edilmiş "İonlaşdırıcı şüa mənbələri hesab edilən qurğuların, radioaktiv maddələrin saxlanma məntəqələrinin, radioaktiv tullantılar anbarlarının layihələşdirilməsi, hazırlanması, yerləşdirilməsi, inşası, istismarı və istismardan çıxarılmasına xüsusi icazə verilməsi Qaydaları"nın 5.7-ci bəndindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın;

24.3. həmin qərarla təsdiq edilmiş "İonlaşdırıcı şüa mənbələri hesab edilən qurğular, radioaktiv maddələrin saxlanma məntəqələri və radioaktiv tullantılar anbarları üçün texnoloji avadanlığın, radiasiya təhlükəsizliyi vasitələrinin layihələşdirilməsi və hazırlanmasına xüsusi icazənin verilməsi Qaydaları"nın 5.7-ci bəndindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın;

24.4. həmin qərarla təsdiq edilmiş "Radioaktiv maddələrin hasilatı, istehsalı, emalı, nəqli və həmin maddələrdən istifadə ilə əlaqədar işlərə xüsusi icazə verilməsi Qaydaları"nın 5.8-ci bəndindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

25. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 24 may tarixli 75 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 5, maddə 391; 2005, № 4, maddə 377, № 6, maddə 548; 2007, № 2, maddələr 197, 201; 2008, № 2, maddə 105, № 9, maddə 862; 2009, № 11, maddə 936; 2012, № 1, maddə 44; 2014, № 2, maddə 201) ilə təsdiq edilmiş "Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları"nın 2.3-cü bəndinin üçüncü cümləsindən, 2.5-ci bəndindən, 2.6-cı bəndinin birinci və ikinci cümlələrindən, 2.12-ci, 2.21-ci, 2.22-ci, 3.5-ci, 3.6-cı bəndlərindən, 3.7-ci bəndinin birinci cümləsindən, 4.2-1-ci və 6.4-cü bəndlərindən, 2.14.8-ci yarımbəndinin ikinci və üçüncü abzaslarından, 3.4.2.2-ci yarımbəndindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

26. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 12 iyul tarixli 93 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 7, maddə 584; 2008, № 2, maddə 130; 2009, № 11, maddə 936; 2014, № 2, maddə 201) ilə təsdiq edilmiş "Dövlət büdcəsinin, büdcədənkənar dövlət fondları büdcələrinin tərtibi, icrası və icrasına nəzarət üzrə əməliyyatların əlaqələndirilməsinə dair Tədbirlər Planı"nın 1.1-ci, 1.2-ci, 1.3-cü, 1.4-cü, 1.5-ci, 2.2-ci, 2.3-cü, 2.5-ci bəndlərindən və 2.1-ci bəndinin "a" və "b" yarımbəndlərindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

27. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 15 iyul tarixli 95 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 7, maddə 586; 2011, № 10, maddə 974; 2012, № 12, maddə 1364; 2014, № 2, maddə 201) ilə təsdiq edilmiş "Əhalinin bəzi təbəqələrinə dövlət özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) verilməsi Qaydaları"nın 4.2-ci bəndinin birinci cümləsindən (hər iki halda) "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

28. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 10, maddə 866; 2006, № 3, maddə 303, № 5, maddələr 463, 468, № 8, maddə 731, № 9, maddə 822, № 11, maddə 994; 2007, № 1, maddə 50, № 10, maddə 1021, № 12, maddələr 1343, 1352; 2008, № 2, maddə 130, № 4, maddə 308, № 10, maddə 936; 2009, № 1, maddələr 22, 32, № 2, maddələr 144, 150, № 9, maddələr 736, 753; 2010, № 4, maddə 369, № 11, maddə 1048; 2011, № 1, maddə 66, № 4, maddə 365; 2012, № 9, maddə 934; 2013, № 8, maddə 1000, № 10, maddə 1202; 2014, № 1, maddələr 59, 69, № 2, maddə 201, № 5, maddə 557, № 6, maddələr 745, 747, № 9, maddə 1130; 2015, № 2, maddə 227, № 3, maddələr 328, 337, № 6, maddələr 774, 781, № 7, maddə 890, № 11, maddə 1412; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 18 fevral tarixli 68 nömrəli, 8 aprel tarixli 151 nömrəli və 29 aprel tarixli 177 nömrəli qərarları) ilə təsdiq edilmiş 4 nömrəli əlavə - "Büdcə xərclərinin inzibati təsnifatı"ndan "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

29. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 noyabr tarixli 176 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 11, maddə 964; 2014, № 2, maddə 201) ilə təsdiq edilmiş "Heyvanlar aləmi obyektlərindən istifadəyə görə ödənişlərin və qeyri-qanuni vəhşi heyvan ovuna görə cərimələrin istifadəsinə dair Təlimat"ın 3-cü hissəsinin ikinci abzasından "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

30. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 27 yanvar tarixli 8 nömrəli qərarına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 1, maddə 52, № 3, maddə 258, № 9, maddə 859, № 10, maddə 990; 2006, № 3, maddə 301, № 6, maddə 575, № 12, maddə 1150; 2007, № 2, maddələr 180, 195; 2014, № 6, maddə 736) 13 nömrəli əlavə - "Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası, Kriminalistika və Kriminologiya Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Azərbaycan Aqrar Elm Mərkəzinin aparatı, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm Tədris Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi yanında Hüquq Tədris Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi Tədqiqat və Tədris Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının sxemi"nin adında "İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin" sözləri "İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu" sözləri ilə əvəz edilsin.

31. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 2 fevral tarixli 18 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 2, maddə 121; 2006, № 1, maddə 59; 2009, № 1, maddə 32, № 10, maddə 846; 2010, № 1, maddə 49; 2012, № 2, maddə 183; 2013, № 6, maddə 738; 2014, № 1, maddə 69, № 2, maddə 201, № 7, maddə 925; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 26 fevral tarixli 98 nömrəli qərarı) ilə təsdiq edilmiş "Elektrik enerjisindən istifadə Qaydaları"nın 12.1-ci bəndinin birinci abzasından "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

32. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 12 fevral tarixli 27 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 2, maddə 128; 2009, № 1, maddə 32; 2014, № 2, maddə 201, № 7, maddə 930; 2015, № 10, maddə 1230) ilə təsdiq edilmiş "İstifadəyə yararsız yeyinti məhsullarının götürülməsi, zərərsizləşdirilməsi və ya məhv edilməsi Qaydaları"nın 1-ci hissəsindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

33. "İri dövlət vergi ödəyicilərinin gəlirlər və xərclər smetaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 9 iyun tarixli 102 nömrəli qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 6, maddə 538; 2009, № 9, maddə 757; 2010, № 4, maddə 371; 2012, № 2, maddə 190; 2014, № 1, maddələr 57, 69, № 2, maddə 201, № 6, maddələr 745, 747; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 11 mart tarixli 123 nömrəli qərarı) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

33.1. 2-ci, 3-cü hissələrdən, 4-cü hissənin birinci və ikinci cümlələrindən, 4-1-ci və 7-ci hissələrdən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın;

33.2. həmin qərarla təsdiq edilmiş "İri dövlət vergi ödəyicilərinin gəlirlər və xərclər smetalarının icrası üzrə monitorinqin aparılması Qaydaları"nın 2.1-ci və 3.2-ci bəndlərindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

34. "Azərbaycan Respublikasında pul nişanlarının nominal dəyərinin və qiymətlər miqyasının dəyişdirilməsi (denominasiyası) ilə bağlı tədbirlər barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 22 iyun tarixli 116 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 6, maddə 552; 2008, № 5, maddə 432; 2014, № 2, maddə 201, № 6, maddə 747) 1-ci hissəsinin ikinci abzasından, 4-cü və 8-ci hissələrindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

35. "Azərbaycan Respublikasında minimum istehlak səbətinin tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 23 iyun tarixli 118 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 6, maddə 554; 2009, № 4, maddə 292; 2014, № 2, maddə 201, № 6, maddə 737) 2-ci və 3-cü hissələrindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

36. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 13 iyul tarixli 135 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 7, maddə 668; 2006, № 9, maddə 817, № 12, maddə 1153; 2008, № 1, maddə 39; 2010, № 12, maddə 1122; 2013, № 5, maddə 581; 2014, № 2, maddə 201; 2015, № 2, maddə 236) ilə təsdiq edilmiş "Avropa ittifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı zamanı keyfiyyət sertifikatlarının verilməsi Qaydası"nın 1.2-ci bəndindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

37. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 16 avqust tarixli 154 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 8, maddə 783; 2006, № 5, maddə 472; 2009, № 1, maddə 32, № 3, maddə 205; 2014, № 2, maddə 201, № 7, maddə 931) ilə təsdiq edilmiş "Yeyinti məhsullarının keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində standartlara və tələblərə əməl olunmasına dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları"nın 4-cü və 8-ci hissələrindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

38. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 6 oktyabr tarixli 181 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 10, maddə 975; 2007, № 12, maddə 1336; 2009, № 3, maddə 204; 2014, № 2, maddə 201; 2015, № 4, maddə 441) ilə təsdiq edilmiş "Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin dövriyyəsinə və onların prekursorlarının idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına, habelə narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsində iştirak edən, o cümlədən narkomanlıq xəstəliyinə düçar olan şəxslərə dair ümummilli məlumat bankına məlumatların göndərilməsi və oradan məlumatların alınması Qaydası"nın 5-ci və 6-cı hissələrindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

39. "Bəzi istehlak mallarının istehsalı və dövriyyəsi ilə əlaqədar dövlət tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 30 avqust tarixli 289 nömrəli Fərmanının icrası barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 21 dekabr tarixli 235 nömrəli qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 12, maddə 1234; 2007, № 6, maddə 698; 2008, № 4, maddə 309; 2009, № 1, maddə 32; 2014, № 2, maddə 201, № 7, maddə 932) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

39.1. 3-cü və 4-cü hissələrdən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın;

39.2. həmin qərarla təsdiq edilmiş "Alkoqollu içkilərin, etil (yeyinti) spirtinin, tütün məmulatlarının istehsalı, idxalı və satışı, insanların həyatının və sağlamlığının qorunması üçün yalnız mənşəyi bəlli olan xammaldan istifadənin təmin edilməsi, daxili bazarın haqsız rəqabətdən müdafiəsi və sağlam rəqabət prinsiplərinə riayət edilməsi, qeyri-qanuni istehsalın, habelə keyfiyyətsiz məhsulların istehsalının və idxalının, qaçaqmalçılıq hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə görüləcək Tədbirlər"in 1-ci, 2-ci, 3-cü, 6-cı və 7-ci hissələrindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

40. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 27 yanvar tarixli 25 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 1, maddə 54; 2009, № 10, maddə 846; 2012, № 12, maddə 1358; 2014, № 2, maddə 201, № 6, maddə 747) ilə təsdiq edilmiş "Silah və hərbi texnikaya, mühüm mülki məhsullara, yüksək təhlükə obyektlərinə, əhali üçün həyati əhəmiyyətli sistemlərə və milli sərvət hesab olunan obyektlərə dair sənədlərin ehtiyat fondunun yaradılması, saxlanılması və istifadə olunması Qaydası"nın 1.4-cü bəndinin ikinci abzasından və 2.1-ci bəndindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

41. "Qiymətli metalların affinajını həyata keçirən hüquqi şəxslərə dair Tələblər"in və "Qiymətli metallarla affinaj işi aparan hüquqi şəxslərin fəaliyyət Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 20 iyun tarixli 153 nömrəli qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 6, maddə 580; 2014, № 2, maddə 201) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

41.1. həmin qərarla təsdiq edilmiş "Qiymətli metalların affinajını həyata keçirən hüquqi şəxslərə dair Tələblər"in 11-ci hissəsindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın;

41.2. həmin qərarla təsdiq edilmiş "Qiymətli metallarla affinaj işi aparan hüquqi şəxslərin fəaliyyət Qaydaları"nın 2.5-ci bəndindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

42. "Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növləri üzrə ixracın stimullaşdırılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 26 iyul tarixli 185 nömrəli qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 7, maddə 652; 2007, № 11, maddə 1187; 2014, № 1, maddə 69, № 2, maddə 201) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

42.1. 4-cü hissəsindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın;

42.2. həmin qərarla təsdiq edilmiş "İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti üzrə idxal əməliyyatlarında güzəştlərin verilməsi Qaydaları"nın 8-ci hissəsindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

43. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 15 fevral tarixli 32 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 2, maddə 192, № 11, maddə 1184; 2008, № 6, maddə 587; 2010, № 12, maddə 1124; 2012, № 8, maddə 811; 2013, № 7, maddə 882, № 12, maddə 1633; 2014, № 2, maddə 201, № 6, maddə 736, № 8, maddə 1004; 2015, № 1, maddə 60, № 5, maddə 675, № 6, maddə 795, № 8, maddə 968, № 10, maddə 1237, № 12, maddə 1577) ilə təsdiq edilmiş 4 nömrəli əlavə - "Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına buğda və çəltik səpininə və istifadə etdikləri yanacaq və motor yağlarına görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına verilən yardımların, habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən istehsalçılara satılan mineral gübrələrin və herbisidlərin qiymətinə tətbiq edilən güzəştin məbləğinin ödənilməsinin təmin edilməsi üzrə Respublika Komissiyasının tərkibi"ndən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

44. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 14 may tarixli 75 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 5, maddə 545; 2008, № 2, maddə 105; 2014, № 2, maddələr 201, 208; 2016, № 1, maddə 166) ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidmətinin vəsaitlərinin istifadəsi Qaydaları"nın 1.4-cü bəndinin birinci və ikinci abzaslarından "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

45. "Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində Tikilməkdə olan obyektlərin müdiriyyətinin yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 24 may tarixli 81 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 5, maddə 551; 2014, № 2, maddə 201) 2-ci hissəsindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

46. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 25 iyun tarixli 103 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 6, maddə 707, № 12, maddə 1341; 2009, № 10, maddə 860; 2014, № 2, maddə 201; 2015, № 2, maddə 227) ilə təsdiq edilmiş "Toxumçuluq və tinglik təsərrüfatlarından satılan 1-ci və 2-ci reproduksiyalı toxumlara və tinglərə görə dövlət büdcəsindən təsərrüfatlara subsidiyanın ödənilməsi Qaydası"nın 2.1-ci bəndinin dördüncü abzasından və 2.7-ci bəndindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

47. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 28 avqust tarixli 136 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 8, maddə 861, № 9, maddə 923, № 10, maddə 1021, № 12, maddə 1331; 2009, № 1, maddələr 22, 32, № 2, maddə 150, № 4, maddələr 282, 293, № 8, maddələr 674, 675, 680, № 10, maddələr 846, 852, 856; 2010, № 2, maddələr 146, 161, № 11, maddə 1040; 2011, № 1, maddə 54, № 5, maddə 447, № 9, maddə 855; 2012, № 5, maddə 475, № 8, maddə 817, № 10, maddə 1028, № 11, maddə 1204, № 12, maddələr 1363, 1388; 2013, № 1, maddə 73, № 8, maddələr 1015, 1038, № 10, maddə 1219; 2014, № 1, maddə 69, № 3, maddə 312, № 6, maddə 736, № 7, maddə 918, № 10, maddə 1308; 2015, № 2, maddə 227, № 5, maddə 612, № 6, maddə 799, № 11, maddə 1413; 2016, № 2, II kitab, maddə 381; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 4 mart tarixli 110 nömrəli qərarı) ilə təsdiq edilmiş "İnzibati orqanların Təsnifatı"nın II bölməsinin 6-cı hissəsindən (birinci və ikinci hallarda), 6.2-ci, 6.4-cü və 6.5-ci bəndlərindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

48. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 17 sentyabr tarixli 138 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 9, maddə 915; 2009, № 12, maddə 1065; 2014, № 1, maddə 69, № 2, maddə 201; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 11 mart tarixli 121 nömrəli qərarı) ilə təsdiq edilmiş "Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və "Azərişıq" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti arasında Elektrik enerjisinin satınalınma Müqaviləsi"nin 1-ci hissəsinin "Aidiyyətli mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı" bölməsindən, 13.1-ci bəndinin üçüncü cümləsindən, 13.2-ci, 13.3-cü, 18.4-cü bəndlərindən, 18.5-ci bəndinin ikinci cümləsindən və 19.1-ci bəndindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

49. "Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nəzdində təsərrüfathesablı Tikilən Obyektlərin Birləşmiş Müdiriyyətinin yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 may tarixli 115 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 5, maddə 438; 2014, № 2, maddə 201) 2-ci hissəsindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

50. "Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nəzdində təsərrüfathesablı "Şahdağ" Qış-Yay Turizm Kompleksinin Müdiriyyətinin yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 may tarixli 116 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 5, maddə 439; 2014, № 2, maddə 201) 2-ci hissəsindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

51. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 3 iyun tarixli 128 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 6, maddə 580; 2010, № 3, maddə 264; 2014, № 2, maddə 201) ilə təsdiq edilmiş "Xarici ölkələrdə təhsil alacaq Azərbaycan gənclərinin seçim Qaydaları"nın 1.3-cü və 1.4-cü bəndlərindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

52. "Azərbaycan Respublikasında buğda toxumçuluğunun inkişaf etdirilməsi tədbirləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 iyun tarixli 139 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 6, maddə 591; 2014, № 2, maddə 201; 2015, № 2, maddə 227) 5-ci hissəsindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

53. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 12 avqust tarixli 185 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 8, maddə 781; 2014, № 2, maddə 201) ilə təsdiq edilmiş "Tullantıların yığılması (toplanması), yerləşdirilməsi, istifadəsi və zərərsizləşdirilməsinə görə haqqın müəyyən edilməsi Qaydası"nın 7-ci hissəsindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

54. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 20 sentyabr tarixli 223 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 9, maddə 870; 2014, № 2, maddə 201) ilə təsdiq edilmiş "Kinematoqrafiya üzrə yüksək peşəkarlığa malik yerli kadrların ölkədə və ölkə xaricində hazırlanmasına dair Proqram"ın 5-ci hissəsinin 2-ci bəndindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

55. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 dekabr tarixli 277 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 12, maddə 1115; 2009, № 2, maddə 153, № 4, maddə 282, № 7, maddə 605, № 8, maddələr 674, 680, № 10, maddələr 846, 852, 856; 2010, № 1, maddə 60, № 2, maddələr 146, 161, № 10, maddələr 906, 912, № 11, maddə 1040; 2011, № 1, maddə 66, № 5, maddə 446, № 9, maddələr 856, 862; 2012, № 5, maddə 479, № 8, maddə 818, № 10, maddə 1027, № 11, maddə 1205; 2013, № 1, maddə 74, № 8, maddələr 1014, 1037; 2014, № 1, maddə 69, № 3, maddə 313, № 6, maddə 736, № 7, maddə 919, № 10, maddə 1308; 2015, № 2, maddə 227, № 5, maddə 611, № 6, maddə 800, № 11, maddə 1414; 2016, № 1, maddə 171, № 2, II kitab, maddə 382; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 25 fevral tarixli 87 nömrəli, 4 mart tarixli 111 nömrəli və 29 aprel tarixli 177 nömrəli qərarları) ilə təsdiq edilmiş "Dövlət orqanlarının aparatının (və ya onların fəaliyyətini təmin edən qurumların) və onun bölmələrinin adları"ndan (bütün hallarda) "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

56. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 8 yanvar tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 1, maddə 26; 2014, № 2, maddə 201, № 3, maddə 311) ilə təsdiq edilmiş "Eyni vaxtda ekoloji təmiz və ənənəvi kənd təsərrüfatı üsulları ilə məhsul istehsalı Qaydaları"nın 2.1-ci bəndinin birinci abzasından "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

57. "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidmətinin nəzdində təsərrüfathesablı Tikilən Obyektlərin Müdiriyyətinin yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 5 fevral tarixli 20 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 2, maddə 143; 2014, № 2, maddə 201) 2-ci hissəsindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

58. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 7 iyul tarixli 105 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 7, maddə 602; 2010, № 9, maddə 828; 2014, № 2, maddə 201) ilə təsdiq edilmiş "Dövlət Taxıl Fondunun saxlanması və istifadəsi Qaydaları"nın 4.2-ci bəndindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

59. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 10 iyul tarixli 106 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 7, maddə 603; 2014, № 1, maddə 69, № 2, maddə 201) ilə təsdiq edilmiş "Maddi sərvətlərin səfərbərlik və dövlət ehtiyatlarının, habelə ərzaq mallarının və neft məhsullarının azaldılmaz ehtiyatlarının yaradılması, yığılması, saxlanılması, təzələnməsi və istifadə olunması Qaydaları"nın 2.4-cü bəndindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

60. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 10 sentyabr tarixli 136 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 9, maddə 740; 2014, № 2, maddə 201, № 7, maddə 944) ilə təsdiq edilmiş "Taxıl məhsullarının keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə"nin 2.2-ci bəndindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

61. "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 15 sentyabr tarixli 140 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 9, maddə 744; 2014, № 2, maddə 201) 3-cü hissəsinin ikinci və üçüncü abzaslarından "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

62. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 12 oktyabr tarixli 165 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 10, maddə 854; 2014, № 2, maddə 201; 2015, № 11, maddə 1424) ilə təsdiq edilmiş "Avropa Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində həyata keçirilən proqramlar üzrə Avropa Komissiyası tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinə köçürüləcək vəsaitlərin istifadə mexanizmi"ndə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

62.1. 2.2-2.4-cü, 2.6-cı, 2.7-ci və 3.1-3.3-cü bəndlərindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın;

62.2. "Avropa Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində həyata keçirilən proqramlar üzrə Avropa Komissiyası tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinə köçürüləcək vəsaitlərin istifadə mexanizmi"nə əlavənin adından və mətnindən (hər beş halda) "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

63. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 20 noyabr tarixli 181 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 11, maddə 940; 2014, № 2, maddə 201) ilə təsdiq edilmiş "Ərzaq balansının tərtib olunması Qaydası"nın 1.2-ci, 3.3-cü, 4.3-cü və 4.4-cü bəndlərindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

64. "Avropa Komissiyasının Azərbaycan Respublikasına Energetika Sahəsində İslahatlara Dəstək Proqramı ilə bağlı ayırdığı 13,0 mln. avro məbləğində qrant vəsaitinin Proqramın məqsədlərinə istifadəsi üzrə Tədbirlər Planı"nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 16 dekabr tarixli 191 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 12, maddə 1066; 2013, № 12, maddə 1636; 2015, № 11, maddə 1406) 2-ci hissəsindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

65. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 18 dekabr tarixli 193 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 12, maddə 1068; 2012, № 11, maddə 1201; 2014, № 2, maddə 201) ilə təsdiq edilmiş "Xüsusi iqtisadi zonanın rezidentlərinin qeydiyyatının və reyestrinin aparılması Qaydası"nın 2.8-ci bəndindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

66. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 13 yanvar tarixli 6 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 1, maddə 52; 2014, № 2, maddə 201, № 6, maddə 747) ilə təsdiq edilmiş "2010-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının orta ixtisas təhsili sistemində islahatlar üzrə Tədbirlər Proqramı"nın 2-ci hissəsinin 5.2-ci bəndindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

67. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 25 iyun tarixli 120 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 6, maddə 564; 2012, № 1, maddə 30, № 11, maddə 1208; 2013, № 9, maddə 1133; 2014, № 2, maddə 201; 2015, № 4, maddə 466, № 8, maddə 964) ilə təsdiq edilmiş 3 nömrəli əlavə - "Azərbaycan Respublikasında ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiqi ilə bağlı dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura, tibb təhsili üzrə əsas təhsil və rezidentura səviyyələrində kadr hazırlığının maliyyələşdirilməsi Qaydaları"nın 4.1-ci bəndinin birinci və ikinci cümlələrindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

68. "Dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı və ya investisiyayönümlü təxsisat alan, habelə dövlət zəmanəti ilə alınmış borc da daxil olmaqla, dövlət büdcəsi qarşısında öhdəliyi olan hüquqi şəxslərin xarici və ya daxili borclanmasını tənzimləyən Qaydalar"ın təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 28 iyul tarixli 143 nömrəli qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 7, maddə 708; 2014, № 2, maddə 201) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

68.1. 2-ci hissədən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın;

68.2. həmin qərarla təsdiq edilmiş "Dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı və ya investisiyayönümlü təxsisat alan, habelə dövlət zəmanəti ilə alınmış borc da daxil olmaqla, dövlət büdcəsi qarşısında öhdəliyi olan hüquqi şəxslərin xarici və ya daxili borclanmasını tənzimləyən Qaydalar"ın 4.6-cı bəndinin ikinci cümləsindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

69. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 30 avqust tarixli 159 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 8, maddə 768; 2014, № 2, maddə 201) ilə təsdiq edilmiş "Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının elmi təminatının həyata keçirilməsi Qaydaları"nın 2.4-cü bəndindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

70. "Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 30 noyabr tarixli 228 nömrəli qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 11, maddə 1055; 2013, № 1, maddə 75; 2014, № 6, maddə 736) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

70.1. adından və 1-ci hissəsindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın;

70.2. həmin qərarla təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı"nın adından və dördüncü abzasından "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

71. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 14 dekabr tarixli 235 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 12, maddə 1117; 2011, № 9, maddə 853; 2013, № 7, maddə 883, № 10, maddə 1232; 2014, № 1, maddə 57, № 6, maddələr 736, 752; 2015, № 4, maddə 455, № 8, maddə 967) ilə təsdiq edilmiş "Doktoranturalar yaradılan Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin və elmi təşkilatların Siyahısı"ndan "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

72. "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi yanında Statistika Şurasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 10 may tarixli 71 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 5, maddə 444; 2014, № 2, maddə 201, № 6, maddə 736; 2015, № 6, maddə 775) 1-ci hissəsində "Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin iqtisadi siyasət, təhlil və proqnozlaşdırma şöbəsi müdirinin müavini" sözləri "Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin iqtisadi və sosial sahələrin inkişafı şöbəsinin müdiri" sözləri ilə əvəz edilsin.

73. "Azərbaycan Respublikası müdafiə sənayesi kompleksi üçün yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanması haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 7 iyun tarixli 91 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 6, maddə 565; 2014, № 2, maddə 201) 3-cь hissəsindən "və Sənaye" sцzləri зэxarэlsэn.

74. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 18 iyul tarixli 120 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 7, maddə 747; 2012, № 8, maddələr 827, 830; 2013, № 3, maddə 347, № 7, maddə 886, № 8, maddə 1017, № 10, maddə 1218; 2014, № 1, maddələr 51, 69, № 2, maddə 201, № 4, maddə 441, № 5, maddələr 572, 594, № 6, maddə 747, № 8, maddə 1015, № 12, maddələr 1658, 1666; 2015, № 2, maddə 227, № 11, maddə 1417; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 25 fevral tarixli 88 nömrəli qərarı) ilə təsdiq edilmiş 2 nömrəli əlavə - "Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, milli təhlükəsizlik, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin, dövlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli bölmələri üçün xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)"nin cədvəlinin 7-ci və 35-ci sıralarından "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

75. "Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin nəzdində təsərrüfathesablı Tikilən Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Kompleksinin Müdiriyyətinin yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 10 avqust tarixli 132 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 8, maddə 778; 2014, № 2, maddə 201) 2-ci hissəsindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

76. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 11, maddə 1072, № 12, maddə 1247; 2012, № 1, maddə 40, № 3, maddə 256, № 10, maddə 1016, № 11, maddə 1207; 2013, № 6, maddələr 745, 757, № 7, maddə 868, № 8, maddələr 1005, 1018, № 11, maddə 1466, № 12, maddə 1639; 2014, № 1, maddə 69, № 2, maddələr 191, 201, 207, № 3, maddələr 307, 317, № 4, maddə 449, № 5, maddə 560, № 6, maddələr 733, 747, № 7, maddələr 920, 953, № 10, maddələr 1287, 1319, № 11, maddələr 1505, 1506, № 12, maddə 1656; 2015, № 1, maddə 71, № 4, maddə 465, № 5, maddə 609, № 6, maddə 790, № 7, maddə 893, № 11, maddələr 1415, 1421, № 12, maddə 1573; 2016, № 2, II kitab, maddələr 367, 384; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 2 mart tarixli 101 nömrəli və 29 aprel tarixli 176 nömrəli qərarları) ilə təsdiq edilmiş 2 nömrəli əlavə - "Elektron xidmət növlərinin Siyahısı"nın 6-cı hissəsindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

77. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 2 may tarixli 92 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 5, maddə 466; 2014, № 2, maddə 201) ilə təsdiq edilmiş "Xarici ticarətin gömrük statistikasının nəşr olunması Qaydası"nın 2.2.3-cü yarımbəndindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

78. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 24 dekabr tarixli 318 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 12, maddə 1382; 2014, № 1, maddə 71, № 2, maddə 201, № 6, maddələr 734, 747; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 18 fevral tarixli 70 nömrəli qərarı) ilə təsdiq edilmiş "Ünvan Reyestri İnformasiya Sistemi ilə inteqrasiya olunacaq digər dövlət orqanlarının informasiya sistemlərinin dairəsi"nin cədvəlinin 13-cü sırasından "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

79. "Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 3 aprel tarixli 94 nömrəli qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 4, maddə 440, № 11, maddə 1513; 2015, № 5, maddə 665; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 25 fevral tarixli 94 nömrəli qərarı) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

79.1. preambuladan "və Sənaye" sözləri çıxarılsın;

79.2. həmin qərarla təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları"nın 1.1-ci bəndindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

80. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 1 may tarixli 118 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 5, maddə 547; 2015, № 8, maddə 974, № 11, maddə 1417) ilə təsdiq edilmiş "Elektron hökumət" portalına qoşulmalı olan informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının Siyahısı"nın 3-cü hissəsindən və 3.1-ci bəndindən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın.

81. "Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 23 may tarixli 166 nömrəli qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 5, maddə 590) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

81.1. adından "və Sənaye" sözləri çıxarılsın;

81.2. 1-ci hissə üzrə:

81.2.1. hər üç halda "və Sənaye" sözləri çıxarılsın;

81.2.2. hər altı halda "və sənaye" sözləri çıxarılsın.

82. "Sənaye məhəllələri haqqında Nümunəvi Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 13 may tarixli 186 nömrəli qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 5, maddə 547) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

82.1. 2-ci hissədən "və Sənaye" sözləri çıxarılsın;

82.2. həmin