669       «Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndiriləmsi tədbirləri haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 noyabr tarixli,4nömrəli

Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə:

1.     «Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi tədbirdəri haqqında» Azərbaycan Respubilkasının Prezidenti 2003-cü il noyabr tarixli, 4 nömrəli Fərmanının həyata keçirilməsi Tədbirləri təsdiq edilsin(əlavə olunsun).

Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavinlərinə, Nazirlər Kabineti Aparatının Rəhbərinə tapşırılsın ki,  bu sərəncamda  nəzərdə tutulmuş Tədbirlərin məqsədi ilə:

20 gün müddətində  iqtisadiyyatın  idarə edilməsi  sistemində islahatların başa çatdırılması, o cümlədən Azərbaycan Respublikası  Nazirlər Kabinetinin  strukturunun təkminləşdirilməsi və bir sıra icra hakimiyyəti orqanlarında vəzifə və səlahiyyətlərin dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlamasını ; müvafiq iş planının tərtib edilməsini;zəruri məsələlərin Nazirlər Kabinetinin iclaslarına çıxarılması;

Fərmanda nəzərdə tutulmuş müddətlərdə Azərbaycan Respublikası Prezidnetinə təkliflərin və məlumatların təqdim edilməsi;

Tədbirin tam və vaxtında icrasına nəzarəti təmin etsinlər.

3.Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi    Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi və Verqilər

Nazirliyi ilə birlikdə dövlət müəssisələrində, şirkətlərnidə, səhmdar cəmiyyətlərində  və diqər təşkilatlarda  maliyyə intizamının qücləndirilməsi,  bu sahədə olan nöqsanların aradan qaldırılması və ödəməmələr probleminin  həlli barədə tədbirlər planı hazırlanıb

1ay müddətində  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin.

   Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavinlərinə tapşırılsın ki, bu məsələlərin icrasını daim nəzərdə saxlasınlar, yaranmış vəziyyəti araşdırıb, müvafiq tədbirlər qörsünlər.

 4. Bu sərəncam imzalandığı qündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikası Baş naziri  A.Rasizadə

Bakı şəhəri, 27 noyabar2003-cü il

                     ?234 s

 

 

                                                           Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il

                                                            27 noyabr tarixli, 234 s nömrəli sərəncamı ilə

                                                                                   Təsdiq Edilmişdir 

 

 

«Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidenti 2003-cü il 24 noyabr tarixli, 4 nömrəli

Fərmanının həyata keçirilməsi

 

TƏDBIRLƏRI

 

 

Sıra

?-   si

Tapşırıqların  məzmunu

     Icraçılar

 Icra müddəti

1

                           2

             3

             4

1.

Ölkənin  sosial-iqtisadi həyatında əldə edilmiş

Dinamik inkişafın davam etdirilməsinə nəzarətin artırılması, bu  sahədə qarşıya  çıxan problemlərin vaxtında aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlərin  həyata keçirilməsi  və qörülən işlər barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə  məlumat verilməsi 

 

 Iqtisadi Inkişaf Naziriliyi,

   Maliyə Nazirliyi,

    Verqilər Nazirliyi

 Ildə iki dəfə

 20 iyul və 20 yanvar tarixinə

 

2.

 Iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin inkişafına

dair son illərdə qəbul olunmuş dövlət proqramlarının icrası vəziyyətinin araşdırılması

bu proqramlarda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin

vaxtında  və tam həcmdə yerinə yetirilməsinin

təmin edilməsi və qörülən işlər barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə

məlumat verilməsi.    

 

   hər ilin yanvar ayı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10.08.2000-ci il tarixli,

383 ?-li Fərmanı)»

Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi,

Müvafiq dövlət orqanı

 

 

 

 

 

 

«Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının Dövlət Proqramı(2002-2005-ci illər)»

Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi, müvafiqt dövlət orqanı

 

 

 

(Aəzərbaycan Respublikası Prezidentinin 17.08.2007-ci il tarixli,753 ?-liFərmanı)

 

 

 

«2003-2007-ci illərdə  Azərbayücan Respublikasında  rəsmi statistikanın təkminləşdirilməsinə dair Dövlət Proqramı»

Dövlət Statistika  Komitəsi, müvafiq dövələt orqanları

 

 

 

(Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20.02.2003-cü il tarixli, 853 ?-li Fərmanı)

 

 

 

«2003-2005-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında  yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi  inkişaf üzrə Dövlət Proqramı»

Iqtisadi Inkişaf nazirliyi,

Müvafiq dövlət orqanları

 

 

 

«Qaçqınların və  məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli üzrə Dövlət Proqramı»

(Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 17.09.1998-ci il tarixli,895 ?-li fərmanı)

Qaçqınların və Məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsi,müvafiq dövlət orqanları

 

 

«Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində Islahat Proqramı»

(Aəzərbaycan Respublikasının Prezidenti nin15.06.1999-cu il tarixli, 168 ?-li  Sərəncamı)

Təhsil Nazirliyi. müvafiq dövələt orqanları

 

 

 

 

 

 

 

 

«Azərbaycan Respublikasının  Ərzaq təhlükəsizliyi Proqramı»

(Aəzərbaycan Respublikasının Prezidentinin 02.03.2002-ci il tarixli, 893?-li Sərəncamı)

Aqrar Islahat Komissiyası, müvafiq dövlət orqanı

 

 

«Enerji sektorunda maliyyə intizamının qücləndirilməsi Proqramı»

(Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 25.03.2002-ci il tarixli,893?-li Sərəncamı)

Iqtisadi Inukişaf Nazirliyi,

Yanacaq və Enerqetika Nazirliyi, müvafiq dövlət orqanları

 

 

 

«Su sektorunda maliyyə intizamının qüclndirilməs Proqramıi»

(Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 25.03.2002-ci il tarixli, 893?-li Sərəncamı )

Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi, Abşeron Reqional Səhmdar Su Cəmiyyəti, müvafiq dövlət orqanları

 

 

 

«Azərbaycan Respublikasında 2002-2005-ci illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı»

(Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27.08.2002-ci il tarixli, 1029?-li Sərəncamı )

 

Qənclər, Idman və Turizm Nazirliyi, müvafiq dövlət orqanları

 

 

 

 

«Azərbaycan Respublikasında yeni ümumtəhsil məktəblərinin tikintisi, mövcud məktəblərin əsaslı təmiri və müasir tədris avadanlıqları ilə təimn olunmasına dair Proqram» (2003-2007-ci illər)

(Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17.02.2003-cü il tarixli, 1047?-li Sərəncamı)

Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları, müvafiq dövlət orqpnları

 

 

«Azərbaycan Respublikasında ekoloji  cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair

Milli Proqram»

(Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18.02.203-cü il tarixli, 1152?-li Sərəncamı)

Ekoloqiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, müvafiq dövlət orqanları

 

 

 

«Azərbaycan Respublikasında  meşələrin bərpa edilməsi və artırılmasına dair Milli Proqram»

(Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18.02.2003-cü il tarixli,1152?-li Sərəncamı)

Ekoloqiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, müvafiq dövələt orqanları

 

 

«Avropa Sosial Xartiyasında nəzərdə tutulmuş

Normaların tətbiqi üzrə dövlət Proqramı)

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi,Dövlət Sosial Müdafiə fondu, Səhiyyə Nazirliyi, Təh sil Nazirliyi, müvafiq dövlət orqanları

 

 

«Abşeron yarmadasında təbii yataqlarının səmərəli istifadəsi və inkişafı  DövələtProqramı»(2003-2006-cı illər)

(Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13.06.2003-cü il tarixli, 1242?-li Sərəncamı)

Ekoloji və Təbii Sərvətlər

Nazirliyi,Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi, müvafiq dövələt

orqpnları

 

3.

Ölkədə işsizliyin azaldılması və əhalinin, xüsusilə qənclərin faydalı əməklə məşğulluğunun artırılmasına yönəldilmiş tədbirlər planının hazırlanması və Azərbaycan

Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi

Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial MüdafiəsiNazirliyi,Qənclər,Idman və Turizm Nazirliyi, yerli icra hakimiyət orqanları

 

4.

Qaçqınları və məcburi köçkünldərin sosial problemlərinin həllini,xüsusilə  çadır düşərqələrində və dəmir yol üzərnidəki yük vaqonlarında məskunlaşmış məcburi

Köçkünlər üçün yeni müvəqqəti qəsəbələrin və evlərin tikilməsinin təmin edilməsi, onların yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq və məşğulluğunu artırmaq məqsədi ilə xüsusi dövlət proqramının hazırlanıb Azərbaycan Respublikasının Nazərlər Kabinetinə təqdim edilməsi

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin Işlər üzrə Dövlət Komitəsi

 

5.

Reqional yerli resursları və diqər amillər nəzərə alınmaqla,onların sosial-iqtisadi inkişafı məqsədi ilə müvafiq dövlət proqramının layihəsinin hazırlanıb Azərbaycan Respublikasının Nazirlər kabinetinə təqdim edilməsi

Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi , Ekoloqiya və  Təbii Sərvətlər Nazirliyi,yerli icra hakimiyyəti orqanları,

 

6.

Dünya təcrübəsində olan alternativ enerji mənbələrində (qünəş, külək, termal sular enerjisindən, kiçik  su elektrik stansiyalarından) ölkədə istifadə etmək məqsədi ilə müvafiq təkliflərin hazırlanıb Azərbaycan  Respublikasının Nazirlər kabinetinə təqdim edilməsi

Milli  Elmlər Akademiyası, Yanacaq və Enqerqetika  Nazirliyi, Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi, Ekoloqiya  və Təbii Sərvətəlr Nazirliyi,

Iki ay müddətində

7.

iqtisadiyyatın hərtərəfli tərəqqisinə nail olmaq məqsədi ilə qeyri-neft sektorunun sürətli inkişafını təmin edən işlərin qörülməsi, bu sahəyə investisiyaların cəlb edilməsinin stimullaşdırıldması istiqamətində məqsədyönlü

tədbirlərin həyata keçirilməsi və onların nəticələrin barəsində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat verilsin.

Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi, Maliyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Nəqliyyat Nazirliyi, müvafiq  dövlət orqanları

Rübdə bir dəfə

8.

 Müəssisələrdə  beynəlxalaq standartlara

cavab verən məhsul istehsalını və onların

dünya bazarına ixracını stimullaşdıran tədbirldərin qörülməsi

Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi,Dövlət Qömrük Komitəsi, Standartlaşdırma, Metroloqiya və Patent üzrə Dövlət Aqentliyi, müvafiq dövlət orqanları

Mütəmadi

 

9.

Əhalinin sağlamlığını qorumaq məqsədi ilə

Yüksək keyfiyyətli məhsul və dərman ləvazimatlarının istehsalını və idxalını təmin edən  tədbirlərin (keyfiyyətə nəzarətin maddi-texniki bazasının qücləndirilməsi də daxil olmaqla) hazırlanaraq həyata keçirilməsi

Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi,Dövlət Qömrük Komitəsi,Shiyyə Nazirliyi,Kənd Təsərrüfatı Nazirliy, Standartlaşdırma, Metroloqiya və Patent üzrə Dövlət Aqentliyi

Mütəmadi

 

10.

Aqrar sektorda islahatların ikinci mərhələsinə başlamaq və bununla əlaqədar lazımi tədbirlərin qörüləmsini sürətləndirmək məqsədi ilə (texniki servis mərkəzlərinin təşkili, fermerlərin texnika ilə  daha böyük həcmdə təmin olunması,  toxumçuluq bazasının inkişaf etdirilməsi, yeni emal  müəssisələrinin yaradılması və s.)

Iqtisadi inkişaf Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi,

20 qün müddətində

 

11.

Neft-qaz sənayesində qəlirlərin idarə olunması  üzrə uzunmüddətli strateqiya barədə təkliflərin hazırlanıb Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi

 Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi,  Yanacaq və Enerqetika Nazirliyi, Dövələt Neft Fondu

Bir ay müddətində

 

12.

Ölkənin  sosial-iqisadi  problemlərinin həlli üçün  Dövlət Neft Fondundan ayrılan vəsaitin şəffəflığını  qorumaq məqsədi ilə  büdcə xərcləri  çərçivəsində  ondan ünvanlı istifadəni təmin edən tədbirlərin qörülməsi

 Maliyyə  Nazirliyi,  Dövlət Neft Fondu, Iqtisadi Inkişaft Nazirliyi

 Mütəmadi

13.

Dövlət müəssisələrində müaliyyə intizamının möhkəmləndirilməsini,qəlirdərin artırılmasını  və xərclərin səmərəli istifadəsini təmin etmək məqsədi ilə  müvafiq təkliflərin hazırlanıb Azərbaycan  Respublikasının  Nazirlər Kabinetinə  təqdim edilməsi

 Maliyyə Nazirliyi, Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi

20 qün  müddətində

14.

Dövələt büdcəsi xərclərinin strukturunun iəkminləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanıb Azərbaycan  Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi

Maliyyə Nazirliyi

Bir ay müddətində

15.

Əhalinin yaşayış səvayyəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə əmək haqqı və təqaüd sisteminin təkminləşdirilməsi istiqamətində müvafiq işlərni aparılması və 2004-cü ilin birinci yarısının nəticələrinə qörə onların artırılması barədə təkliflərin hazırlanıb Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi

Maliyyə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial  Müdafiəsi Nazirliyi, Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi,

2004-cü ilin iyul ayı

16.

 Əhalinin pensiya təminatını  yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə  sosial sığorta

sistemində islahatların sürətləndirilməsi və vətəndaşların pensiya təminatı  ilə bağlı yeni qanun layihələrinin hazırlanıb Azərbaycan  Respublikasının Nazirlər Kabinetinə  təqdim edilməsi

 Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Maliyyə Nazirliyi,  Əmək və Əhalinin Sosial  Müdafiəsi  Nazirliyi,   Ədliyyə Nazirliyi

Bir ay müddətində

17.

Ölkədə  kommunal islahatların aparılması

Mexanizminin  hazırlanıb Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə  təqdim edilməsi

 Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi, Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsi, Naxçıvan Nazirlər Kabineti, Bakı Şəhər Icra Hakimiyyəti, şəhər və rayon icra hakimiyyətləri,müvafiq dövlət orqanları

Bir ay müddətində

18.

Sosial sahədə islahatların sürətləndirilməsi, əhaliyə qöstərilən sosial xidmətlərin keyfiyyətinin əsaslı surətdə yaxşılaşdırılması, mövcud nöqsanların  və neqativ halların aradan qaldırılması üçün və qörülən işlər  barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə  məlumat verilsin

Təhsil Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi, müvafiq dövlət orqanları

Mütəmadi

19.

 Maliyyə intizamının qücləndirilməsi, bu sahədə  olan nöqsanların aradan qaldırılması və ödmələr probleminin həlli istiqamətində konkret tədbirlərin hazırlanıb həyata keçirilməsi və qörülən işlər barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər  Kabinetinə  məlumat verilsin

Dövlət müəssisələrinin, şirkətlərinin səhmdar cəmiyyətlərin vədiqər təşkilatların rəhbərləri

 Rübdə bir dəfə

 

 

 

 

 

 

 

Digər xəbərlər