Elektrik enerjisi itkilərinin azaldılması istiqamətində həyata keçirilən işlər,  bu sahədə normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq aparılır və  ilk növbədə həyata keçirilən tədbirlər  itkiləri yüksək olan əraziləri – şəbəkələri əhatə edir. İtkiləri aradan qaldırmaq  məqsədlə   100  yaşayış məntəqəsi seçilmişdir.  


Həmin yaşayış məntəqələrinin 54 – də 10/6/0,4 kV çıxış xətlərinin  yenidən qurulması  işləri tam başa çatdırılımış, digər məntəqələrdə isə işlər davam etdirilir. Yenidənqurma işləri nəticəsində  100 yaşayış məntəqəsini qidalandıran 10/6 Kv-luq çıxış xətlərində enerji itkisi 20,6 mln. kVts azaldılmışdır.


Mütəmadi  olaraq  elektrik şəbəkələrində itkiləri yüksək olan ərazilər üzrə təhlillər aparılır və baş verənlərin aradan qaldırılması üçün tədbirlər hazırlanır.


Bakı və Regional RETSİ-lər üzrə elektrik şəbəkələrində itkisi çox olan 10/6 kV-lıq transfotmatorların çıxışına baxış keçirilmiş, abonentlərin  transformatorlara bağlantılarında olan kənarlaşmalar,  həddindən artıq yüklənmiş transformatorlar müəyyən edilmiş və görülən işlərlə bağlı müvafiq sənədləşmələr aparılmışdır.  Müasir texnologiyaların və innovativ metodların tətbiqi ilə əlaqədar olaraq, Cəmiyyət, “Azərenerji” ASC və müstəqil enerji  istehsalçılarından aldığı  enerjinin ölçülməsi  məqsədilə balans nöqtələrində müasir uçot cihazları olan  Luna KSM-50 tipli nəzarət sayğaclarının və AMR qurğularının quraşdırılması işinə başlamış və hazırda bu tədbirlər  davam  etdirilir. Eyni zamanda ağıllı şəbəkələrin qurulması istiqamətində  pilot layihə olaraq Nəsimi elektrik şəbəkəsində yarımstansiya və transformator məntəqələrində online balans sisteminin qurulması məqsədi ilə balans sayğaclarına modemlərin quraşdırılması işləri  aparılmışdır..

Görülən işlərin məntiqi nəticəsi olaraq  itkilər  77,1 mln. kVts azaldılmışdır.


Enerji itkilərinin azaldılması, enerji səmərəliliyinin artırılması və paylayıcı şəbəkələrin istismar xərclərinin minimuma endirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Itkilər, yeni və daha səmərəli transformatorların quraşdırılması, rəqəmsal yarımstansiyaların tikilməsi, paylayıcı şəbəkələrin daha yüksək gərginlikdə çalışdırılması, cərəyan daşıma qabiliyyətinin azaldıması, güclərin proporsional bölüşdürülməsi və s. kimi tədbirlər vasitəsilə azaldıla bilər. İtkilərin azaldılması yolunda mühüm bir addım Smart (ağıllı) sayğacların quraşdırılması işinin sürətləndirilməsidir, çünki bu sayğacların tətbiqi zamanı sayğac oxuma xətaları azalır və eyni zamanda qanunsuz qoşulmaların və müdaxilələrin aşkarlanması xeyli asanlaşır. Bu da öz növbəsində istehlak olunan elektrik enerjisinin həcminin daha dəqiq ölçülməsinə imkan yaradır.