“Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti öz fəaliyyətində istehlakçıları fasiləsiz, keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsini həmişə rəhbər tutur.Enerji təchizatı sahəsində istehlakçıların hüquqlarının qorunması, elektrik enerjisinin əlçatanlığının təmin edilməsi  istiqamətində Cəmiyyət müntəzəm işlər həyata keçirir.

 Bu məqsədlə elektrik enerjisi təchizatının, onun funksiyalarının, habelə əsas xüsusiyyətlərinin istehlakçılara aydın təsvir edilməsi məqsədilə “Elektron Məlumat Kitabçası” (Handbook) hazırlanmış,  Energetika Nazirliyinin və “Azərişıq” ASC-nin rəsmi saytında yerləşdirilmişdir.(Link əlavə olunur: https://azerishiq.az/upload/files/jurnal/Elektron_kitab.pdf)

Cəmiyyətin əsas prioritetlərindən biri hesab edilən istehlakçıların müraciətlərinin, o cümlədən enerji təchizatı ilə bağlı yaranan məsələlərin operativ və tez bir zamanda həll edilməsi, məmur abonent  təmasının aradan qaldırılması, şəffaflığın artırılması məqsədilə hazırlanan bu kitabça üç bölmədən ibarətdir və istehlakçıların maarifləndirilməsi məqsədilə hazırlanmışdır :

1. Elektrik enerjisi təchizatının təsviri

2. Elektrik enerjisi təchizatının funksiyalarının təsviri

3. Elektrik enerjisi təchizatının əsas xüsusiyyətləri(şəffaflıq,müstəqillik)

Kitabçada elektrik enerjisi təchizatı ilə bağlı istehlakçıları maraqlandıran əsas məqamlar şərh olunmuş, həmçinin istinad linkləri qoyulmuşdur.Elektrik enerjisi təchizatının şəffaf və operativ şəkildə icrası  üçün  bu sahədə mövcud olan qanunvericilik və prosedurlar barədə məlumatlar verilmişdir.

Elektrik enerjisi təchizatı sektoru energetika sahəsinin digər sektorları ilə, habelə iqtisadiyyatın digər sahələri ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.Bu baxımdan sözügedən kitabçanın sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan istehlakçılar üçün də əhəmiyyəti böyükdür.