“Azərişıq” ASC–nin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri də elektrik enerjisini satın almaqla istehlakçıları etibarlı, təhlükəsiz və səmərəli şəkildə elektrik enerjisi ilə təchizatını həyata keçirməkdir.  Enerji itkilərinin azaldılması, debitor borcların yığılması və enerji səmərəliliyinin artırılması Səhmdar Cəmiyyətin fəaliyyətində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  


Belə ki,   bu istiqamətdə  müasir texnologiyaların və innovativ metodların tətbiqi ilə Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən  müasir dövrün tələblərinə cavab verən  “smart” tipli elektrik sayğaclarının quraşdırılması həyata keçirilir ki, bu isə öz növbəsində debitor borcların azaldılması istiqamətində əlverişli şəraiti formalaşdırır.

Bu tip sayğacların quraşdırılması işi Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən ardıcıl aparılır  və enerji itkilərinin  azaldılmasında müsbət təsir göstərəcəkdir.